Hållbara Arenastaden

I Arenastaden är hållbarhetsambitionerna höga. Målet är att skapa en långsiktigt hållbar och levande stadsdel där människor trivs. En stadsdel som inte lånar resurser från framtida generationer. Eftersom området har utvecklats av ett fåtal aktörer, på relativt obebyggd mark, har unika förutsättningar för att skapa en hållbar plats funnits. En möjlighet som stadsutvecklarna har förvaltat väl.

Tät bebyggelse och gröna lungor

Här byggs husen tätt och högt. Det innebär att marken utnyttjas effektivt och att så stor del som möjligt bevaras och bildar gröna lungor. De gröna ytorna skapar attraktiva motions- och rekreationsområden runt Råstasjön och Lötsjön samtidigt som de binder koldioxid.

Alla kontorsbyggnader som byggs i området och Mall of Scandinavia är miljöcertifierade. Det innebär långtgående åtaganden från markberedning till resurseffektiva byggnader. En certifiering av byggnader lägger grunden för en positiv samverkan mellan hyresgäst och fastighetsägare där man gemensamt kommer överens om ett resurseffektivt nyttjande av lokalen.  I Arenastaden kommer all inköpt el till kontorsbyggnaderna från vindkraftverk och all fjärrvärme och fjärrkyla är märkt ”bra miljöval". Hyresgästerna ser till att göra miljösmarta materialval, minimera energianvändningen samt delta i den gemensamma källsorteringen i området.

Trygga gatumiljöer med lockande serviceutbud

En hållbar plats, är en plats där människor är trygga och som fyller ett behov i deras liv. För att människor ska känna trygghet krävs en levande gatumiljö där det är liv och rörelse dygnets alla timmar. En plats som är väl upplyst även årets mörka månader och som är tillgänglig för alla. I Arenastaden finns en attraktiv mix av bostäder, små och stora företag, Skandinaviens modernaste shoppingcentrum, hotell och Friends Arena.

Området har stadsdelsutvecklarna både studerat flöden av befintliga och framtida besökare samt genomfört vindstudier. Allt för att placera handel, restauranger och tjänsteutbud på bästa möjliga plats.

Kollektivtrafik och cykling

Arenastaden har norra Stockholms bästa kommunikationsläge. Med pendeltåg kommer resenären till T-centralen på 7 minuter. Åt andra hållet går tåget till både Arlanda och Uppsala. Dessutom stannar både tvärbanan och ett tiotal bussar vid området. Med citybanan blir det 4 minuter till Odenplan och 6 minuter till city. Området kommer även att få en egen tunnelbanestation 2024.

Företagen i Arenastaden planerar för fler och fler cykelpendlare. Antalet cyklister i Stockholm har fördubblats på 10 år och genomsnittslängden för en cykelpendlare idag är 9 kilometer enkel väg. Idag finns cirka 3 300 cykelparkeringar i stadsdelen.