Bina på taket i Arenastaden

15 juni 2016

Våra bin i Arenastaden frodas och surrar febrilt. De hjälper till att skapa goda förutsättningar för både växter och människor i stadsdelen.

Fadderskap för bin

Det bisamhälle som vi i Arenastaden är faddrar lever och frodas fint. Det surrar och arbetas febrilt i kupan på taket av byggnaden på Dalvägen 30 och Evenemangsgatan 31. Bina på flyttade in i början på sommaren 2015 för att bidra till ett mer hållbart område där växter, träd och människor kan ges ännu bättre förutsättningar att frodas.

Redan 2013 valde fastighetsbolaget Fabege att satsa på fadderskap av bin i Hammarby Sjöstad. Och efter de positiva effekterna där kom även en kupa till Arenastaden.

 

Våra bin i Arenastaden

Så här i början på juni är det omkring 20 000 bin i kupan och antalet växer i takt med att allt fler ägg läggs av drottningen och kläcks till yngel och färdiga bin under arbetarbinas flitiga vård. Allt eftersom de blir fler ökas våningsantalet på i kupan, men det är en hårfin avvägning mellan att vara alltför trångbodda och få för stora utrymmen.

Trångboddhet stressar bin och ökar risken för att en del av samhället svärmar och försvinner iväg. För mycket utrymme i kupan däremot kan gör att det blir glesare mellan bina och svalare - vilket ger sämre förutsättningar för uppfödningen av nya individer till samhället. I viss mån påminner binas behov om de förutsättningar som vi människor behöver för att fungera som bäst.

Regelbunden tillsyn från Bee Urban

Bina i kupan behöver en regelbunden tillsyn. Minst var tionde dag kommer någon av medarbetarna från Bee Urban och inspekterar både själva kupan och bisamhället. Dels anpassas kupans volym efter antalet individer, men även kontroll för att kunna avvärja sjukdomar eller kvalster om det skulle uppstå. Plus att ta hand om honungsfyllda vaxramar förstås.

Honung till hyresgästerna

Honungen som bina producerar av insamlad nektar behöver också tas om hand regelbundet. Tambin, som vi har i kupan, har en särskilld förmåga att tillverka mer honung än vad de själva behöver för uppfödningen av yngel. Det är av det överflödet som vi människor utvinner vår honung ifrån.

Per säsong brukar en kupa i stadsmiljö kunna ge omkring 10 till 20 kilo honung. En kupa i gynnsamt läge nära nektarstinna växter kan däremot ge bort åt 80 kilo honung på en säsong. Den honung som kommer ur Arenastadens kupa tas tillvara och bjuds till hyresgästerna i fastigheten.

Nyheter