Fler cyklister i Arenastaden

11 maj 2016

Just nu tas en cykelplan fram för att förenkla för cyklister i hela Solna. Den höga inflyttningstakten och många nya cykelpendlare ställer höga krav på framkomligheten.

Miljövänlig transport till arbetet

Under 2016 kommer 5 000 nya medarbetare flytta in i nya kontorslokaler i Arenastaden. Lokalerna fokuserar mycket på att erbjuda goda möjligheter för miljövänlig transport till arbetet med cykelställ under tak och flera serviceställen.

Cykelvägarna i Solna har dock varit omdiskuterade och skötseln har fått en del kritik. – Just nu tas det fram en cykelplan för staden som ska upp i kommunstyrelsen under våren. Planen fokuserar bland annat på arbetspendling och kommer att ge ett antal riktlinjer för hur tillgängligheten för cykel kan utvecklas i staden, säger Andreas Evestedt som är biträ­ dande stadsmiljöchef i Solna stad.

Tydligare för cyklister

Redan nu pågår arbete för att förbättra framkomligheten och dela upp cyklister och gående. Andreas berättar att så fort vädret tillåter ska det målas vid cykelvägen som leder fram till entréerna på de största måldestinationerna som Mall of Scandinavia och Friends Arena.

– Som det ser ut nu är det otydligt hur cyklister ska ta sig från Signalbron fram till Friends Arena och Mall of Scandinavia. Vi ska också sätta upp omkring 700 orienteringsskyltar för cyklister- och gående runt om i staden under 2016 för att alla ska hitta, säger Andreas.

Mycket bättre i år

Eftersom Solna fick kritik för underhållet av cykelbanorna förra året, framför allt i sociala medier, har de satsat på tydligare styrning av entreprenörernas arbete. Genom ett utökat samarbete och kontinuerlig uppföljning har de nått ett bättre resultat.

– I år är vi nöjda med vinterunderhållet och vi har minskat antalet klagomål från medborgare och besökare med omkring 80 procent jämfört med förra året, säger Andreas.

Nyheter